Board logo

標題: 四乙 [打印本頁]

作者: 黃玉雯    時間: 2014-03-21 16:33     標題: 四乙

5. 關懷與溫暖


5-1推己及人用實際行動幫助別人
5-2從了解尊重到關心

請多多推薦行為優良的同學   陳愍勳     的優點!
老師推薦他是  5-1    5-2

也可以推薦其他同學的優點喔!
要記得寫出被推薦小朋友的姓名喔!

作者: 4乙01號 黃偉晏     時間: 2014-03-27 11:27

陳愍勳 真是沒想到
繼續加油 !!

作者: 4乙04號 蔣汶祐     時間: 2014-03-27 11:27

你好棒棒ㄜ
作者: 4乙02號 劉興聖     時間: 2014-03-27 11:28

愍勳再加油
作者: 4乙03號 徐家宥    時間: 2014-03-27 11:28

愍勳好厲害喔!!
作者: 4乙05號 陳愍勳     時間: 2014-03-27 11:28

謝謝老師  
作者: 4乙15號 張唯芯     時間: 2014-03-27 11:29

棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒 :loveliness: :loveliness:
作者: 4乙12號 蕭于婕     時間: 2014-03-27 11:29

. 關懷與溫暖
作者: 4乙10號 賴姿旻     時間: 2014-03-27 11:29

好棒!好棒!good!good!
作者: 4乙20號 吳心潔    時間: 2014-03-27 11:29


作者: 4乙13號 鐘宜珊     時間: 2014-03-27 11:29

往上衝!!!
作者: 4乙08號 劉彥甫     時間: 2014-03-27 11:30

陳愍勳
好棒要加油
作者: 4乙14號 吳雨璇     時間: 2014-03-27 11:30

陳愍勳你好棒!

作者: 4乙17號 陳諺怜     時間: 2014-03-27 11:31

!
作者: 4乙09號 劉伊芸     時間: 2014-03-27 11:33

陳愍勳繼續加油!!!
作者: 4乙18號 廖麒閔    時間: 2014-03-27 11:34

so         good       心潔     !
作者: 4乙07號 呂庭和     時間: 2014-03-27 11:39

你好棒
歡迎光臨 溝壩品德教育論壇 (http://gbes.ylc.edu.tw/discuz/) Powered by Discuz! 6.0.0